ZASADY ZGŁOSZEŃ I REKRUTACJI DO SZKÓŁ PODSTAWOWYCH NA ROK SZKOLNY 2023/2024

Zapisy do klas I szkół podstawowych prowadzone są dwuetapowo:

 1. Zgłoszenia do szkół z określonym obwodem – dla kandydatów, którzy podejmą naukę w szkole, w obwodzie, której zamieszkują, zgłoszenie odbywa się na wniosek (wniosek zgłoszeniowy) złożony przez rodzica w terminie od 27 lutego 2023 do 13 marca 2023 r.

 2. Rekrutacja na wolne miejsca dla kandydatów spoza obwodu do klas ogólnodostępnych odbywa się na wniosek rodzica (wniosek rekrutacyjny) złożony w szkole pierwszego wyboru w terminie od 21 marca 2023 r. do 28 marca 2023 r.

 folder str1 2023 luty

Zgłoszenie do klasy I i rekrutacja na wolne miejsca odbywa się za pomocą systemu teleinformatycznego:

https://naborsp-kandydat.edu.lublin.eu/lublin/Candidates/Add

 Aby zgłosić dziecko do szkoły obwodowej lub uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym należy, w powyższych terminach:

 • otworzyć stronę Lubelskiego Portalu Oświatowego: edu.lublin.eu;

 • wybrać zakładkę: aplikacje dla rodziców/ kandydatów;

 • kliknąć w zakładkę: elektroniczna rekrutacja do szkół podstawowych. Widoczny będzie tam panel programu rekrutacyjnego. Proces wprowadzania wniosku należy rozpocząć klikając w zakładkę „zgłoś kandydaturę”. Następnie, postępując zgodnie ze wskazówkami podanymi w programie uzupełnić wniosek o przyjęcie do oddziału klasy pierwszej szkoły podstawowej.

Sposoby składania wniosków zgłoszeniowych lub rekrutacyjnych:

 • Osoby posiadające podpis kwalifikowany lub profil zaufany, mogą wypełnić, podpisać  i przesłać podpisany wniosek wraz z wymaganymi załącznikami (jeżeli dotyczą) drogą elektroniczną, bez konieczności dostarczania wniosku w formie papierowej do szkoły. W takim przypadku niezbędne są podpisy kwalifikowane lub profile zaufane obojga rodziców/opiekunów, którzy podpisują wniosek w formie elektronicznej. W przypadku rodzica/opiekuna prawnego samotnie wychowującego dziecko wymagany jest wyłącznie jego podpis.

 • Osoby nie mające możliwości podpisania wniosku w formie elektronicznej, mogą:

  • wypełnić wniosek w formie elektronicznej, wydrukować go, podpisać i dołączając wymagane załączniki (jeżeli dotyczą) złożyć w szkole obwodowej lub szkole pierwszego wyboru, w miejscu wyznaczonym na terenie szkoły lub w sekretariacie szkoły

  • wydrukować czysty wniosek z zakładki „pliki do pobrania”, wypełnić go odręcznie i dołączając wymagane załączniki (jeżeli dotyczą), złożyć w szkole obwodowej lub placówce pierwszego wyboru, w miejscu wyznaczonym na terenie szkoły lub w sekretariacie szkoły.

Dzień Otwartych Dzwi w Szkole Podstawowej nr 45 w Lublinie odbędzie się 3 marca 2023 r. w godz. 16.30-18.30.

Więcej informacji o rekrutacji:

1. Zarządzenie Prezydenta Miasta Lublin w sprawie terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego – Zarządzenie nr 95/1/2023 Prezydenta Miasta Lublin z dnia 16 stycznia 2023 r.

2. Kryteria w postępowaniu rekrutacyjnym i uzupełniającym do szkół podstawowych – Uchwała nr 495/XII/2019 Rady Miasta Lublin z dnia 19 grudnia 2019 r.

Pin It