SZANOWNI  PAŃSTWO  RODZICE!


Uprzejmie informujemy, że od dnia 12.02.2018r. rozpoczyna się rejestracja (również elektroniczna ) w systemie naboru kandydatów do klas pierwszych szkół podstawowych na rok szkolny 2018/2019.

Szczegółowe informacje dotyczące rekrutacji, w tym akty prawne oraz przewidywane terminy zgłoszeń i postępowania rekrutacyjnego kandydatów do klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Lublin

 Terminy zapisów dla dzieci zamieszkałych w obwodzie szkoły:

 12.02.2018r. – 23.02.2018r.zgłoszenia dzieci poprzez wypełnienie wniosku na stronie

https://naborsp-kandydat.vulcan.net.pl/lublin/

 Wydrukowany i podpisany przez rodziców wniosek należy dostarczyć do szkoły obwodowej.

 

02 .03.2018r., godz. 12:00 - publikacja list kandydatów, którzy zgłosili się do szkoły obwodowej.

Zachęcamy do rejestracji i  dostarczania wypełnionych wniosków  zgłoszeniowych do sekretariatu szkoły.

 

Terminy rekrutacji na wolne miejsca
dla kandydatów spoza obwodu danej szkoły

 

5.03.2018 r., godz. 8:00  - 14.03.2018r., godz. 14:00 - zgłoszenia dzieci poprzez wypełnienie wniosku na stronie

https://naborsp-kandydat.vulcan.net.pl/lublin/

Wydrukowany i podpisany przez rodziców wniosek wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym należy dostarczyć do szkoły pierwszego wyboru


16.03.2018r., godz. 12:00
  - Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych.

 

16.03.2018r. -  21.03.2018r., godz. 12:00  - Potwierdzenie w sekretariacie szkoły chęci podjęcia nauki w klasie I poprzez złożenie dokumentu „Potwierdzenia woli zapisania kandydata do szkoły”

 

22.03.2018r., godz. 14:00  - Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych
i kandydatów nieprzyjętych

 

 

Uwaga:  Postępowanie rekrutacyjne na wolne miejsca będą prowadziły tylko te szkoły, które po zapisach kandydatów zamieszkałych w obwodzie danej szkoły będą dysponowały jeszcze wolnymi miejscami.

Każdy z kandydatów może złożyć tylko jeden wniosek: zgłoszeniowy albo rekrutacyjny tzn., iż kandydaci, którzy będą przystępowali do rekrutacji na wolne miejsca poza obwodem swojej szkoły nie składają
w swoich szkołach obwodowych wniosku zgłoszeniowego /Informacja dotyczy szkół, których organem prowadzącym jest Gmina Lublin/.

 

 

W związku ze zbliżającym się terminem postępowania rekrutacyjnego do klas I szkół podstawowych oraz terminem składania wniosków o przyjęcie do klas IV i VII szkół podstawowych przekształconych ze szkół gimnazjalnych przekazujemy Państwu dokumenty dostępne na stronie Urzędu Miasta www.bip.lublin.eu:

1. Zarządzenie Prezydenta Miasta Lublin nr 71/1/2018 z dnia 25 stycznia 2018 roku w sprawie terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów, na rok szkolny 2018/2019 do klas I publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Lublin


2. Zarządzenie Prezydenta Miasta Lublin nr 72/1/2018 z dnia 25 stycznia 2018 roku w sprawie określenia terminu składania wniosków o przyjęcie do klasy IV i VII szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Lublin, powstałych z przekształcenia gimnazjów.


3. Obwieszczenie Prezydenta Miasta Lublin z dnia 24 stycznia 2018 r. o kryteriach branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkoły do publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Lublin.

 

Pin It