Konkursy dla klas 1-3

W konkursie bierze udział jedna osoba z każdej klasy.

Termin – kwiecień 2018


Organizator konkursu:

Doradcy metodyczni edukacji wczesnoszkolnej miasta Lublin:

Elżbieta Szymula, Janusz Woźniak

 

MIĘDZYSZKOLNY KONKURS PLASTYCZNY

dla uczniów klas I szkół podstawowych

pt. „Lublin – moja mała ojczyzna”

 

MIĘDZYSZKOLNY KONKURS CZYTELNICZY

dla uczniów klas III szkół podstawowych

„SPOTKANIE Z LEKTURĄ”

 

MIĘDZYSZKOLNY KONKURS ORTOGRAFICZNY

dla uczniów klas III szkół podstawowych

„ORTOGRAFIA BEZ TAJEMNIC”

 

MIĘDZYSZKOLNY KONKURS MATEMATYCZNY

dla uczniów klas III szkół podstawowych

„MYŚLĄCA GŁOWA”

Pin It