Co się stanie, gdy dorosły...

✅ zainspiruje dziecko do działania?

✅ pozwoli dziecku samodzielnie działać?

✅ uwierzy w możliwości dziecka?

Jakiś czas temu poprosiłam uczniów, żeby przynieśli pestki awokado. Dzieci z moimi wskazówkami, samodzielnie przygotowały hodowlę roślin. Cierpliwie czekaliśmy aż pestki wypuszczą łodygę i listki oraz korzenie. Uczniowie dokładnie wiedzieli kiedy rośliny gotowe są na kolejny etap. W ostatni piątek z moim wsparciem przesadziły rośliny do doniczek z ziemią.  Podzieliłam uczniów na dwuosobowe zespoły, aby mogli ze sobą współpracować i wzajemnie się inspirować. Dzięki tej lekcji nauczyły się co dokładnie potrzebne jest roślinom do życia. 

✅ omówiliśmy budowę roślin,

✅ zrobiliśmy notatkę wizualną,

✅ dzieci nauczyły się pisać wyraz AWOKADO odpowiednio łącząc litery,

✅ uczyliśmy się wytrwałości w dążeniu do celu,

✅ uczniowie poznali pojęcie FOTOSYNTEZA.

Moi uczniowie dokładnie wiedzą, że nauka współpracy i odpowiedzialności bardzo się opłaca. Nie trudno można sobie wyobrazić jak wyglądały ławki i podłoga po sadzeniu roślin do doniczek. Podczas tej lekcji dzieci wiedziały, że można było przejść do kolejnego etapu zajęć tylko wtedy gdy posprzątamy salę. Byłam wzruszona z jaką chęcią i naturalnością wysprzątały naszą salę do ostatniego okruszka ziemi. 

Było: 

✅ Mnóstwo emocji, 
✅ Współpraca, 
✅ Samodzielność, 
✅ Kreatywność,
✅ Odpowiedzialność,
✅ Szacunek,
✅ Ciekawość,
✅ Zabawa i nauka! 
 
Wychowawczyni klasy 1a 😊

Komunikat nr 12/20/21

z dnia 12 lutego 2021 r. Dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 1 im. Zbigniewa Herberta w Lublinie

w sprawie ograniczenia funkcjonowania Szkoły Podstawowej nr 45 oraz XIV Liceum Ogólnokształcącego od 1 marca 2021 r. do 14 marca 2021 r.

1. Na podstawie § 1 Rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 26 lutego 2021 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. z 2021, poz. 366) wprowadzającego zmiany w § 1a ust. 1 i § 2b ust. 1 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 sierpnia 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. poz. 1389, z późn. zm.) zawiesza się zajęcia stacjonarne od dnia 1 marca 2021 r. do dnia 14 marca 2021 r. dla uczniów klas IV-VIII Szkoły Podstawowej nr 45 oraz dla uczniów XIV Liceum Ogólnokształcącego.

2. Zajęcia w klasach IV – VIII Szkoły Podstawowej nr 45 oraz w XIV Liceum Ogólnokształcącym będą realizowane z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.

3. Zajęcia w klasach I- III Szkoły Podstawowej nr 45 od dnia 1 marca 2021 r. będą odbywały się w formie stacjonarnej zgodnie z Wytycznymi MEiN, MZ i GIS dla klas 1-3 szkół podstawowych z dnia 11.10.2021 r.

Wojciech Kalicki

Dyrektor Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 1 im. Zbigniewa Herberta w Lublinie

Miło nam poinformować, że nasza szkoła od 19 lutego br. bierze udział w ogólnopolskiej akcji ekologiczno-edukacyjnej „Tusz do paki”.
W naszej placówce zostały umieszczone pojemniki na zużyte tusze do drukarek komputerowych, do których dzieci mogą wrzucać puste tusze zużyte w domu lub pracy rodziców (korytarz segment E, sale świetlicowe).
Celem akcji jest edukacja ekologiczna dzieci, a dzięki nim również dorosłych, w zakresie segregacji tuszów do drukarek-tzw. kartridży.
Zbieramy tylko tusze atramentowe, nie zbieramy laserowych tonerów.
Zachęcamy uczniów do przyniesienia z domu zużytych tuszów z drukarek atramentowych i wrzucenia ich do przygotowanych kartonów. Zebrane w ten sposób odpady Organizator przekaże do recyklingu i zakupi karmę dla zwierząt w Schroniskach na terenie Polski.

Ucząc się w domu ciągle możemy pomagać zwierzakom. Wystarczy, że pustego tuszu nie wyrzucisz do kosza. Po powrocie do szkoły pamiętaj wrzucić tusz do paki, bo w schronisku ciągle pomocy potrzebują zwierzaki.

Wszelkie dodatkowe informacje są dostępne na stronie:
https://tuszdopaki.pl/

Facebook Organizatora:
https://www.facebook.com/biurotuszdopaki

Zapraszamy! Wychowawcy świetlicy SP45.

plakat zbiorka zwierzaki

Komunikat nr 11/20/21

z dnia 12 lutego 2021 r.

Dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 1 im. Zbigniewa Herberta w Lublinie

w sprawie ograniczenia funkcjonowania Szkoły Podstawowej nr 45

oraz XIV Liceum Ogólnokształcącego

od 15 lutego 2021 r. do 28 lutego 2021 r.

 1. Na podstawie § 1a ust. 1 § 2b ust. 1 Rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 12 lutego 2021 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. z 2021, poz. 283) od dnia 15 lutego 2021 r. do dnia 28 lutego 2021 r. zawiesza się zajęcia  stacjonarne dla uczniów klas IV-VIII Szkoły Podstawowej nr 45 oraz dla uczniów XIV Liceum Ogólnokształcącego.
 2. Zajęcia w klasach IV – VIII Szkoły Podstawowej nr 45 oraz w XIV Liceum Ogólnokształcącym będą realizowane z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.
 3. Zajęcia w klasach I- III Szkoły Podstawowej nr 45 od dnia 15 lutego 2021 r. będą odbywały się w formie stacjonarnej zgodnie z Wytycznymi MEiN, MZ i GIS dla klas 1-3 szkół podstawowych z dnia 11.10.2021 r.

Wojciech Kalicki

Dyrektor Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 1

im. Zbigniewa Herberta w Lublinie

Szanowni Państwo rodzice dzieci 6 i 7-letnich!

Przedstawiamy terminy i zasady rekrutacji do klas pierwszych szkoły podstawowej w roku szkolnym 2021/2022:

Termin: od 1 marca 2021 r. do 12 marca 2021 r.

 • Do klasy pierwszej publicznej szkoły podstawowej z określonym obwodem, dzieci zamieszkałe w tym obwodzie przyjmuje się z urzędu, na podstawie zgłoszenia (sposoby składania wniosku zgłoszeniowego poniżej).
 • Publikacja list kandydatów, którzy zgłosili się do szkoły obwodowej, będzie miała miejsce 19 marca 2021 r. o godz. 12:00.

Rekrutacja na wolne miejsca dla kandydatów spoza obwodu danej szkoły

Termin: od 22 marca 2021 r. do 29 marca 2021 r.

 • Rekrutacja na wolne miejsca wymaga złożenia wniosku o przyjęcie do szkoły podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.
 • Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych nastąpi 31 marca 2021 r. o godz. 12:00.

Od 31 marca 2021 r. godz. 12.00 do 7 kwietnia 2021 r., godz. 14:00 należy potwierdzić chęć podjęcia nauki w klasie pierwszej poprzez złożenie dokumentu „Potwierdzenia woli zapisania kandydata do szkoły”. W celu potwierdzenia woli podjęcia nauki po zakwalifikowaniu się kandydata do wybranej szkoły należy postąpić analogicznie, jak przy składaniu wniosków.

9 kwietnia 2021 r., o godz. 13:00 nastąpi podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.

Jeżeli kandydat nie zakwalifikuje się do żadnej z wybranych szkół, rodzic powinien zgłosić się do szkoły obwodowej. Kandydat taki może uczestniczyć w rekrutacji uzupełniającej, która będzie prowadzona od 4 maja 2021 r. do 7 maja 2021 r.

UWAGA:

 • Każdy z kandydatów może złożyć tylko jeden wniosek: zgłoszeniowy albo rekrutacyjny - oznacza to, że kandydaci, którzy będą przystępowali do rekrutacji na wolne miejsca poza obwodem swojej szkoły, nie składają w swoich szkołach obwodowych wniosku zgłoszeniowego. Informacja ta dotyczy szkół, których organem prowadzącym jest gmina Lublin.
 • Postępowanie rekrutacyjne na wolne miejsca będą prowadziły tylko te szkoły, które po zapisach kandydatów zamieszkałych w obwodzie danej szkoły będą dysponowały jeszcze wolnymi miejscami.
 • Kandydat w postępowaniu rekrutacyjnym ma możliwość wyboru maksymalnie 3 szkół podstawowych prowadzonych przez Miasto Lublin, które we wniosku rekrutacyjnym wskazuje w kolejności od najbardziej do najmniej preferowanej.
 • Powyższe terminy obowiązują również: dzieci, które ubiegają się o przyjęcie do oddziału sportowego, a także dzieci z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego, które ubiegają się o przyjęcie do oddziału ogólnodostępnego lub oddziału integracyjnego w wybranej szkole podstawowej.

Wnioski zgłoszeniowe i rekrutacyjne dostępne będą na stronie Lubelskiego Portalu Oświatowego: edu.lublin.eu w zakładce "aplikacje dla rodziców/kandydatów", w której należy wybrać zakładkę "elektroniczna rekrutacja do szkół podstawowych".

Sposoby składania wniosków zgłoszeniowych lub rekrutacyjnych

 • Osoby posiadające podpis kwalifikowany lub profil zaufany, mogą wypełnić wniosek wraz z wymaganymi załącznikami drogą elektroniczną, bez konieczności dostarczania wniosku w formie papierowej do szkoły. W takim przypadku niezbędne są podpisy kwalifikowane lub profile zaufane obojga rodziców/opiekunów. W przypadku rodzica/opiekuna prawnego samotnie wychowującego dziecko wymagany jest wyłącznie jego podpis.
 • Osoby nie mające możliwości podpisania wniosku w formie elektronicznej, mogą:
 • wypełnić wniosek w formie elektronicznej, wydrukować go, podpisać i dołączając wymagane załączniki, złożyć w placówce pierwszego wyboru, w miejscu wskazanym przez pracownika szkoły.
 • wydrukować czysty wniosek z zakładki „pliki do pobrania”, wypełnić go odręcznie i dołączając wymagane załączniki, złożyć w placówce pierwszego wyboru, w miejscu wskazanym przez pracownika szkoły.

Przydatne linki:

Strona elektronicznej REKRUTACJI

Kryteria w postępowaniu rekrutacyjnym

Terminy w postępowaniu rekrutacyjnym

Samorząd Uczniowski zaprasza do skorzystania z wyjątkowej usługi walentynkowej. Z okazji zbliżającego się Święta Zakochanych proponujemy przekazywanie zdalnych walentynek do wskazanych osób z zachowaniem tajemnicy kto je przesłał.  Wiadomości dowolnej pozytywnej treści można przesłać na czacie aplikacji MS Teams do Oliwii Frączek, która jest Przewodniczącą Samorządu Uczniowskiego lub Pana Arkadiusza Majewskiego opiekuna Samorządu Uczniowskiego. Koniecznie należy zaznaczyć do jakiego ucznia lub nauczyciela ma być przekazana korespondencja. Walentynki mogą zawierać tekst (wierszyki itp.), grafikę lub wszelkie inne formy możliwe do wysłania w aplikacji MS Teams. Na wiadomości czekamy do 13 lutego 2021. Dnia 14 lutego 2021 zostaną one przekazane do wskazanych osób w aplikacji MS Teams z zachowaniem w tajemnicy kto je wysłał.

Komunikat nr 10/20/21

z dnia 29 stycznia 2021 r.

Dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 1 im. Zbigniewa Herberta w Lublinie

w sprawie ograniczenia funkcjonowania Szkoły Podstawowej nr 45

oraz XIV Liceum Ogólnokształcącego

od 1 lutego 2021 r. do 14 lutego 2021 r.

 1. Na podstawie § 1a ust. 1 § 2b ust. 1 Rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 28 stycznia 2021 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. z 2021, poz. 202) od dnia 1 lutego 2021 r. do dnia 14 lutego 2021 r. zawiesza się zajęcia  stacjonarne dla uczniów klas IV-VIII Szkoły Podstawowej nr 45 oraz dla uczniów XIV Liceum Ogólnokształcącego.
 2. Zajęcia w klasach IV – VIII Szkoły Podstawowej nr 45 oraz w XIV Liceum Ogólnokształcącym będą realizowane z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.
 3. Zajęcia w klasach I- III Szkoły Podstawowej nr 45 od dnia 1 lutego 2021 r. będą odbywały się w formie stacjonarnej zgodnie z Wytycznymi MEiN, MZ i GIS dla klas 1-3 szkół podstawowych z dnia 11.10.2021 r.

Wojciech Kalicki

Dyrektor Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 1

im. Zbigniewa Herberta w Lublinie

W imieniu wszystkich uczniów Samorząd Szkolny przygotował wideo-życzenia z okazji Dnia Babci i Dnia Dziadka. Serdecznie zapraszamy do ich zobaczenia w poniższej krótkiej animacji.

Komunikat nr 9/20/21

z dnia 15 stycznia 2021 r.

Dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 1 im. Zbigniewa Herberta w Lublinie

w sprawie ograniczenia funkcjonowania Szkoły Podstawowej nr 45

oraz XIV Liceum Ogólnokształcącego

od 18 stycznia 2021 r. do 31 stycznia 2021 r.

 1. Na podstawie § 1a ust. 1 § 2b Rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 13 stycznia 2021 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. z 2021) od dnia 18 stycznia 2021 r. do dnia 31 stycznia 2021 r. zawiesza się zajęcia  stacjonarne dla uczniów klas IV-VIII Szkoły Podstawowej nr 45 oraz dla uczniów XIV Liceum Ogólnokształcącego.
 2. Zajęcia w klasach IV – VIII Szkoły Podstawowej nr 45 oraz w XIV Liceum Ogólnokształcącym będą realizowane z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.
 3. Zajęcia w klasach I- III Szkoły Podstawowej nr 45 od dnia 18 stycznia 2021 r. będą odbywały się w formie stacjonarnej zgodnie z Wytycznymi MEiN, MZ i GIS dla klas 1-3 szkół podstawowych z dnia 11.10.2021 r. Szczegółowe Procedury BHP dla uczniów klas I-III Szkoły Podstawowej nr 45, ich rodziców i pracowników szkoły określone są w  załączniku nr 1.

Wojciech Kalicki

Dyrektor Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 1

im. Zbigniewa Herberta w Lublinie

W dniu 29 grudnia 2020 r. Centralna Komisja Egzaminacyjna opublikowała aktualizację Informacji o sposobie organizacji i przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty obowiązującą w roku szkolnym 2020/2021. Zachęcamy ósmoklasistów i ich rodziców do zapoznania się z dokumentem:

EGZAMIN ÓSMOKLASISTY - aktualizacja z dnia 19 kwietnia 2021 r.

Egzamin ósmoklasisty odbędzie się od 25 do 27 maja 2021 r. - SZCZEGÓŁY

Dodatkowo polecamy naszym uczniom z klas 8 zapoznać się z poniższą prezentacją:

PREZENTACJA O EGZAMINACH W 2021 R.

zyczenia2020

Klasa 4a pod opieką Pani Agnieszki Bartkow-Lewandowskiej wspólnie z Infinitum Agencją Eventową pomogły potrzebującej rodzinie w ramach akcji Szlachetna Paczka. Dzięki tej współpracy wybrana rodzina otrzymała aż 37 paczek.

Dziękujemy wszystkim za serce okazane potrzebującym w tym trudnym czasie. Dobro powraca!

Na profilu Facebook Infinitum Agencji Eventowej można znaleźć krótkie podsumowanie tego działania. https://www.facebook.com/infinitumlublin/posts/1793224720842257

Zapraszamy do galerii zdjęć przedstawiającej zbiórkę w naszej szkole.

Szanowni Państwo,

przedstawiamy zasady korzystania z lodowiska "Biały Orlik" przy Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 1 im. Zbigniewa Herberta, ul. Radzyńska 5 w czasie pandemii COVID-19. Osoby korzystające z lodowiska zobowiązane są zachować szczególne zasady bezpieczeństwa, zgodne z powszechnie obowiązującymi przepisami, w tym zalecenia Głównego Inspektora Sanitarnego dotyczące czasu pandemii COVID-19.

Lodowisko /o powierzchni ok. 500 m²/ czynne nieodpłatnie od 12 grudnia 2020 r.

w dni nauki szkolnej w godz. 16.00 - 20.00

w dni wolne od nauki szkolnej w godz. 9.00-14.00, 15.00 - 20.00

UWAGA!

W związku z obowiązującymi przepisami

lodowisko - Biały Orlik

będzie nieczynne od  28 grudnia 2020 r. do 31 stycznia 2021 r.

 

 Regulamin korzystania z lodowiska „Biały Orlik” na czas trwania pandemii COVID-19

/ważny od dnia 12.12.2020 do odwołania/

 1. Obowiązuje bezwzględny zakaz uczestniczenia w zajęciach na lodowisku przez osoby z objawami infekcji.
 2. Zarówno przy wejściu jak i na terenie lodowiska, w szatniach, toalecie obowiązuje zasada zachowania dystansu społecznego /1,5 – 2 m/ oraz zasłanianie ust i nosa.
 3. Każdy uczestnik zajęć zobowiązany jest zdezynfekować dłonie przed wejściem oraz przy wyjściu z terenu obiektu. Środki do dezynfekcji rąk znajdują się przy wejściu na lodowisko oraz w toaletach. Środki dezynfekcji zapewnia organizator lodowiska.
 4. Uczestnicy zajęć do lat 7 mogą korzystać z lodowiska wyłącznie pod opieką osoby pełnoletniej.
 5. Na teren obiektu mogą wejść wyłącznie uczestnicy zajęć. Obowiązuje zakaz udziału publiczności.
 6. Zajęcia odbywają się w wyznaczonych tercjach, które rozpoczynają się o pełnych godzinach i trwają 45-minut zgodnie z grafikiem dostępnym u Animatora zajęć na lodowisku lub w gablocie przy wejściu na lodowisko. Przerwa (15 minut) przeznaczona jest na dezynfekcję obiektu.
 7. W zajęciach ma prawo wziąć udział każdorazowo do 20 uczestników.
 8. Wypożyczalnia łyżew jest nieczynna do odwołania. Każdy z uczestników korzysta na lodowisku ze swoich łyżew.
 9. Jazda na lodowisku odbywać się może tylko we wskazanym kierunku, zmiana kierunku jazdy następuje tylko na sygnał podany przez Animatora lodowiska.
 10. Każdy uczestnik zajęć zobligowany jest do wykonywania poleceń Animatora lodowiska.
 11. W przypadku naruszenia regulaminu uczestnik może zostać poproszony o opuszczenie obiektu lodowiska.
 12. Osobom korzystającym z lodowiska zabrania się:
  a. używania kijów, krążków hokejowych i innych przedmiotów mogących stanowić zagrożenie dla uczestników korzystających z lodowiska,
  b. siadania na bandach okalających lodowisko,
  c. jazdy z dziećmi na rękach,
  d. wnoszenia i spożywania napojów i jedzenia na tafli lodowiska,
  e. chodzenia po tafli lodowiska w obuwiu,
  f. niszczenia tafli lodu.
 13. Za rzeczy pozostawione na terenie obiektu Zarządzający nie ponosi żadnej odpowiedzialności.
 14. Ze względów epidemiologicznych zakazuje się gromadzenia osób przed wejściem na taflę lodowiska.
 15. Uczestnicy zajęć ponoszą ryzyko związane z amatorskim uprawianiem łyżwiarstwa.
 16. W przypadku niekorzystnych warunków atmosferycznych Animator lodowiska ma prawo odwołać zajęcia.

Dyrektor

Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 1 im. Zbigniewa Herberta w Lublinie

Wojciech Kalicki

Szanowni Rodzice oraz Kochani Uczniowie,

Nasza Szkoła włącza się w akcję zorganizowaną przez Ministerstwo Edukacji Narodowej pt. "Razem na Święta".

Celem tej akcji jest zachęcenie wszystkich do niesienia pomocy, wsparcia drugiemu człowiekowi w okresie przedświątecznym i Świąt Bożego Narodzenia oraz budowania wspólnot i więzi międzypokoleniowych.

W ramach akcji proponujemy następujące działania:

*Kartka dla seniora z Domu Pomocy Społecznej,

*Kartka dla medyków z lubelskich szpitali walczących z COVID-19.

Zapraszamy wszystkich do włączenia się w tę piękną inicjatywę. Zachęcajcie też swoich bliskich, znajomych poprzez dodawanie na naszym szkolnym Facebooku w komentarzu zdjęć wykonanych kartek z dopiskiem, gdzie zostały wysłane. Wyślijcie też kartki do nas, to stworzymy szkolną, zdalną wystawę Waszych prac (e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.)

Zapraszamy do wspólnej akcji.

Pamiętajmy o tym, że dobro raz podarowane wraca z podwójną siłą!

Akcja trwa do 22 grudnia 2020r.

Pozdrawiam, M.Kukier

Zobacz nasz profil na FACEBOOK'u i obejrzyj naszą prezentację.

Komunikat nr 8/20/21

z dnia 25 listopada 2020 r.

Dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 1 im. Zbigniewa Herberta w Lublinie

w sprawie ograniczenia funkcjonowania Szkoły Podstawowej nr 45

oraz XIV Liceum Ogólnokształcącego

od 30 listopada 2020 r. do 3 stycznia 2021 r.

 1. Na podstawie § 1a, § 2b i § 2c Rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 24 listopada 2020 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. z 2020 r. poz. 2087) od dnia 30 listopada 2020 r. do dnia 3 stycznia 2021 r. zawiesza się zajęcia  stacjonarne dla uczniów Szkoły Podstawowej nr 45 oraz dla uczniów XIV Liceum Ogólnokształcącego.
 2. Zajęcia w Szkole Podstawowej nr 45 oraz w XIV Liceum Ogólnokształcącym będą realizowane z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.
 3. Od 30 listopada br. będzie zapewniona opieka w świetlicy szkolnej dla uczniów, których rodzice są bezpośrednio zaangażowani w walkę z pandemią COVID-19. Zainteresowanych Państwa Rodziców prosimy o zgłaszanie takiej potrzeby do wychowawców klas.
 4. Zimowa przerwa świąteczna – od 23 grudnia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r.

Wojciech Kalicki

Dyrektor Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 1

im. Zbigniewa Herberta w Lublinie

UWAGA!!! KURATORIUM OŚWIATY PODAŁO NOWE TERMINY KONKURSÓW!!!

Harmonogram i zasady II etapu konkursów przedmiotowych Lubelskiego Kuratora Oświaty:

 • JĘZYK ANGIELSKI – 4.12.2020 r., godz. 9.00
 • BIOLOGICZNY – 08.12.2020 r., godz. 9.00
 • GEOGRAFICZNY – 09.12.2020 r., godz. 9.00
 • HISTORYCZNY – 14.12.2020 r., godz. 9.00
 • JĘZYK NIEMIECKI – 15.12.2020 r., godz. 9.00
 • JĘZYK HISZPAŃSKI – 16.12.2020 r., godz. 9.00
 • MATEMATYCZNY – 17.12.2020 r., godz. 9.00
 • POLONISTYCZNY – 18.12.2020 r., godz. 9.00

           

 1. Miejsce przeprowadzenia eliminacji II etapu – Szkoła Podstawowa nr 45 im. Zbigniewa Herberta w Lublinie, ul. Radzyńska 5, sala B9.
 2. Godzina rozpoczęcia eliminacji II etapu – godz. 9.00.
 3. Czas trwania konkursów II etapu - 90 minut.
 4. Na konkurs uczeń zgłasza się 20 minut przed rozpoczęciem eliminacji wraz z aktualną legitymacją szkolną.
 5. Uczeń przy wejściu do szkoły dezynfekuje ręce, ma założoną osłonę ust i nosa oraz utrzymuje dystans społeczny wobec innych osób wynoszący minimum 1,5 m.

Źródło: Kuratorium Oświaty w Lublinie

W ramach akcji #SzkołaPamięta uczniowie klasy 6a wraz z wychowawcą p. Robertem Struskim zorganizowali zdalny konkurs plastyczny dotyczący postaci i wydarzeń związanych z odzyskaniem niepodległości przez Polskę. Każdy z uczestników tego konkursu po powrocie do nauki stacjonarnej otrzyma pamiątkowy dyplom uznania. Uczestnikom akcji gratulujemy pomysłowości i zdolności plastycznych!

Zapraszamy do galerii zdjęć.

Za udział w akcji #SzkołaPamięta nasza szkoła otrzymała pamiątkowy dyplom, który zamieszczamy poniżej.

dyplomszkolapamieta

Z dniem 9 listopada 2020 r. na terenie Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 1 wprowadzona zostaje aktualizacja procedur BHP obowiązujących w trakcie pandemii Koronawirusa COVID-19.

Tym samym ust. 4 pkt. 4 niniejszego dokumentu przyjmuje następujące brzmienie:

"Wszyscy uczniowie Szkoły Podstawowej nr 45 oraz uczniowie XIV Liceum Ogólnokształcącego mają obowiązek zakrywać nos i usta po wejściu do budynku szkoły, na korytarzach, w stołówce do chwili rozpoczęcia spożywania posiłku i po nim, w bibliotece szkolnej, w łazienkach, a także w pomieszczeniach służbowych, takich jak sekretariat, gabinety pracowników szkoły, pokój nauczycielski oraz inne przestrzenie wspólne."

Poniżej udostępniamy aktualny dokument.

Z okazji 102. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości zapraszamy wszystkich chętnych uczniów naszej szkoły do wzięcia udziału w grze online pt. "Niepodległość", która przenosi uczestników na początek XX wieku i rozgrywa się dokładnie w latach 1908-1920. Zadaniem graczy jest wykonać 3 zadania, które będą wymagały wiedzy historycznej. Odpowiednie wykonanie zadania pozwoli na przejście do następnego. Każde z nich jest osadzone w konkretnej rzeczywistości historycznej, która jest opisana we wprowadzeniu do zadania. Gra zostanie przeprowadzona w formie rywalizacji na czas. Chętni uczestnicy otrzymają dostęp do gry w tym samym momencie, czyli 11 listopada 2020 roku o godzinie 16.00. Dokładnie wtedy pod tym tekstem znajdziecie hiperłącze do gry dla Niepodległej.
 
 
Zapraszam wszystkich młodych historyków SP45
Robert Struski.

Komunikat nr 7/20/21

z dnia 6 listopada 2020 r.

Dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 1 im. Zbigniewa Herberta w Lublinie

w sprawie ograniczenia funkcjonowania Szkoły Podstawowej nr 45

oraz XIV Liceum Ogólnokształcącego

od 9 listopada 2020 r. do 29 listopada 2020 r.

 1. Ze względu na aktualną sytuację epidemiologiczną oraz na podstawie § 1a ust. 1, pkt 1 i 2 oraz § 2c Rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 5 listopada 2020 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 od dnia 9 listopada 2020 r. do dnia 29 listopada 2020 r. zawiesza się zajęcia  stacjonarne dla uczniów Szkoły Podstawowej nr 45 oraz dla uczniów XIV Liceum Ogólnokształcącego.
 2. Zajęcia w Szkole Podstawowej nr 45 oraz w XIV Liceum Ogólnokształcącym będą realizowane z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.
 3. Od 9 listopada br. będzie zapewniona opieka w świetlicy szkolnej dla uczniów, których rodzice są bezpośrednio zaangażowani w walkę z pandemią COVID-19. Zainteresowanych Państwa Rodziców prosimy o zgłaszanie takiej potrzeby do wychowawców klas.
 4. Zajęcia w Szkole Podstawowej nr 45 oraz w XIV Liceum Ogólnokształcącym będą odbywały się zgodnie z zasadami zawartymi w Procedurach realizacji nauczania w układzie hybrydowym oraz zdalnym obowiązujących w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 1 im. Zbigniewa Herberta w Lublinie w trakcie pandemii koronawirusa COVID-19 / Zał. nr 1 do Zarządzenia nr 6/20/21 z dnia 14 września 2020 r. Dyrektora ZSO nr 1/, według obowiązującego planu lekcji z wykorzystaniem platformy MS Teams.

Wojciech Kalicki

Dyrektor Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 1

im. Zbigniewa Herberta w Lublinie

Szanowni Państwo Nauczyciele,

Drodzy Uczniowie!

Zapraszamy do udziału w kolejnej edycji akcji MEN „Szkoła do hymnu” i odśpiewania „Mazurka Dąbrowskiego” we wtorek, 10 listopada o godz. 11:11.

W tym roku ze względu na ograniczenia wynikające ze stanu epidemii proponujemy wspólne śpiewanie w danej klasie lub grupie (dla tych, którzy będą tego dnia w szkole) lub połączenie się za pomocą komunikatorów i zaśpiewanie hymnu on-line (na lekcjach zdalnych).

Zachęcamy także do zapoznania się z ulotką „Szanuj, kochaj, chroń” przygotowaną przez Ministerstwo Obrony Narodowej, która w syntetyczny sposób opisuje prawidłowe sposoby prezentowania flagi i innych symboli narodowych:

BROSZURA

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Tak zdalnie śpiewała klasa 6c.

klasa6chymn

Zgodnie z przyjętym kalendarzem roku szkolnego 2020/2021 w naszej szkole dzień 2 listopada 2020 r. /poniedziałek/ jest dodatkowym dniem wolnym od zajęć dydaktycznych zarówno w Szkole Podstawowej nr 45 jak i w XIV Liceum Ogólnokształcącym.

W tym dniu czynna jest świetlica szkolna oraz stołówka.