Komunikat nr 7/19/20

Dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 1
im. Zbigniewa Herberta

z dnia 5 czerwca 2020 r.

W związku z przedłużeniem kształcenia na odległość w szkołach i placówkach oświatowych w Polsce zostały zawieszone do 26 czerwca 2020 r. zajęcia edukacyjne w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 1 im. Zbigniewa Herberta:

 • Szkole Podstawowej nr 45
 • XIV Liceum Ogólnokształcącym

Kształcenie na odległość, w czasie którego będą realizowane treści programowe, prowadzone będzie z wykorzystaniem metod i technik pracy zdalnej z uczniem. Szczegółowe informacje dotyczące organizacji nauczania zdalnego z poszczególnych przedmiotów i zajęć edukacyjnych przekażą Państwu oraz Uczniom Wychowawcy i Nauczyciele za pomocą dostępnych środków komunikacji /m.in. dziennik elektroniczny, platformy edukacyjne, pocztę elektroniczną, media społecznościowe/.

Pedagog szkolny udziela wszelkich konsultacji i pomocy zgodnie z harmonogramem zamieszczonym na stronach szkoły: www.sp45.lublin.pl, www.14lo.lublin.pl.

We wszelkich sprawach szkolnych prosimy o kontaktowanie się drogą telefoniczną pod nr (81) 741 37 03 wew. 11 lub na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

                                                                                                      

Podstawa prawna:

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 3 czerwca 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświat w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem

COVID -19(Dz. U. z 2020 r. poz. 990)

                                                                                                                                                                                                            Z poważaniem

Dyrektor

Wojciech Kalicki

Poniżej przekazujemy opis procedur BHP obowiązujących podczas egzaminu ósmoklasisty w naszej szkole.

Wszystkim dzieciom w Dniu Ich Święta składamy najserdeczniejsze życzenia. Niech radość i uśmiech nieustannie goszczą na waszych twarzach. Samych szczęśliwych chwil oraz odwagi w spełnieniu wszystkich marzeń. Wspaniałych kolegów i oddanych przyjaciół. Niech każdy dzień będzie dla was wspaniałą przygodą!

Dyrekcja i Grono Pedagogiczne Szkoły Podstawowej nr 45 im. Z. Herberta w Lublinie

Komunikat nr 6/19/20 Dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 1 im. Zbigniewa Herberta z dnia 21 maja 2020 r.

Szanowni Państwo Rodzice i prawni Opiekunowie!

W związku z przedłużeniem kształcenia na odległość w szkołach i placówkach oświatowych w Polsce zostały zawieszone do 7 czerwca 2020 r. zajęcia edukacyjne w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 1 im. Zbigniewa Herberta:

 • Szkole Podstawowej nr 45

 • XIV Liceum Ogólnokształcącym

Kształcenie na odległość, w czasie którego będą realizowane treści programowe, prowadzone będzie z wykorzystaniem metod i technik pracy zdalnej z uczniem. Szczegółowe informacje dotyczące organizacji nauczania zdalnego z poszczególnych przedmiotów i zajęć edukacyjnych przekażą Państwu oraz Uczniom Wychowawcy i Nauczyciele za pomocą dostępnych środków komunikacji /m.in. dziennik elektroniczny, platformy edukacyjne, pocztę elektroniczną, media społecznościowe/.

Uprzejmie informuję:

 1. że od 11 maja 2020 r. funkcjonuje oddział przedszkolny;

 2. od 25 maja 2020 r. będą prowadzone zajęcia opiekuńczo-dydaktyczne w szkole dla uczniów klas I-III Szkoły Podstawowej nr 45;

 3. od 25 maja 2020 r. do 7 czerwca 2020 r. mogą być realizowane zajęcia rewalidacyjne na terenie szkoły;

 4. od 25 maja 2020 r. do 7 czerwca 2020 r. dla uczniów klas VIII SP 45 będzie możliwość korzystania z biblioteki szkolnej w godz. 8.00-12.00 /od poniedziałku do piątku/ oraz będą prowadzone konsultacje z nauczycielami prowadzącymi zajęcia edukacyjne;

 5. od 1 czerwca 2020 r. do 7 czerwca 2020 r. dla uczniów SP 45 i XIV LO będzie możliwość korzystania z biblioteki szkolnej w godz. 8.00-12.00 /od poniedziałku do piątku/ oraz będą prowadzone konsultacje z nauczycielami prowadzącymi zajęcia edukacyjne;

 1. Pedagog szkolny udziela wszelkich konsultacji i pomocy zgodnie z harmonogramem zamieszczonym na stronach szkoły: www.sp45.lublin.pl, www.14lo.lublin.pl.

We wszelkich sprawach szkolnych prosimy o kontaktowanie się drogą telefoniczną pod nr (81) 741 37 03 wew. 11 lub na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

Łączę wyrazy szacunku

Dyrektor

Wojciech Kalicki

Szanowni Państwo!
Rodziców/prawnych opiekunów dzieci zainteresowanych korzystaniem z zajęć opiekuńczo-dydaktycznych, zajęć rewalidacyjnych, konsultacji oraz pracą biblioteki szkolnej od 25 maja 2020 r. prosimy o zapoznanie się z niniejszą procedurą i stosowanie się do zaleceń w niej zawartych.
 
 
Harmonogram zajęć:
 
Zajęcia opiekuńczo-dydaktyczne dla zainteresowanych uczniów z klas 1-3 (klasy pierwsze - sala E19, klasy drugie i trzecie - sala E28) od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 11.00, świetlica od 11.00 do 17.00. Zapisy na zajęcia przyjmują p. wychowawczynie. Nauka zdalna dla uczniów pozostających w domu trwa nadal.
 
Zajęcia rewalidacyjne - dzień i godzina ustalany indywidualnie przez nauczyciela-specjalistę z rodzicem ucznia.
 
Biblioteka szkolna - od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 12.00
 
Konsultacje dla ósmoklasistów z przedmiotów egzaminacyjnych:
 
PRZEDMIOT NAUCZYCIEL KLASA DZIEŃ, GODZINA, FORMA/SALA
JĘZYK POLSKI ANDRZEJ ZEGZDRYN 8A

Piątek 12.45-13.30, on-line MS Teams

JĘZYK POLSKI EWA GOLJAN 8B Czwartek, 14.00-14.45, on-line MS Teams
JĘZYK POLSKI BOŻENA MALEC 8C Czwartek, 8.00-9.00, on-line MS Teams
JĘZYK ANGIELSKI ALEKSANDRA WONS-ŁUKASIK 8A Wtorek, 10.00-10.45, on-line MS Teams
JĘZYK ANGIELSKI ANNA MOROZIEWICZ 8C, 8B Czwartek, 8.45-9.30, on-line MS Teams
JĘZYK ANGIELSKI MARCIN SADOWSKI 8C, 8B Środa, 13.00-14.00, B9
MATEMATYKA ANNA KORZEC 8A Piątek, 8.50-9.35, on-line MS Teams
MATEMATYKA ANNA KORZEC 8C

Piątek, 8.00-8.45, on-line MS Teams

MATEMATYKA GRAŻYNA ZWOLIŃSKA-DOMAŃ 8B

Wtorek, 11.30-12.15, on-line MS Teams

Zapraszamy uczniów klas ósmych do zapoznania z nowym harmonogramem rekrutacji do szkół ponadpodstawowych:

https://www.gov.pl/web/edukacja/harmonogram-rekrutacji-do-szkol-ponadpodstawowych-na-rok-szkolny-20202021

WITAM SERDECZNIE

UWAGA!

Chciałam powiadomić uczniów klas 4 - 8 naszej szkoły SP45 o egzaminie na KARTĘ ROWEROWĄ. Egzamin teoretyczny odbędzie się w dniu 5 czerwca 2020r. Wszyscy uczniowie - (warunek ukończone 10 lat) którzy chcą przystąpić do egzaminu proszeni są o napisanie zgłoszenia o treści: KARTA ROWEROWA, IMIĘ I NAZWISKO ORAZ KLASA. Zgłoszenie należy wysłać poprzez wiadomość na DZIENNIK ELEKTRONICZNY na nazwisko BARBARA HERMANOWSKA w terminie do dnia 26 maja 2020r. (wtorek) Egzamin przeprowadzimy zgodnie z zasadami bezpieczeństwa obowiązującymi w obecnych warunkach. Jeżeli będą jakieś pytania to proszę pisać na dziennik elektroniczny lub podaję telefon do kontaktu 505044500 Pozdrawiam serdecznie i czekam na zgłoszenia

Barbara Hermanowska

Szanowni Państwo Rodzice dzieci kandydatów do klasy pierwszej!

Dla kandydatów zakwalifikowanych kolejnym krokiem w procesie rekrutacji będzie potwierdzenie woli podjęcia nauki w szkole. Potwierdzanie woli będzie miało miejsce w dniach 4-7 maja br.

W celu potwierdzenia woli podjęcia nauki rodzic, którego dziecko zakwalifikowało się do placówki:

• jeżeli posiada podpis elektroniczny – może potwierdzić wolę elektronicznie

w systemie rekrutacyjnym, używając podpisu kwalifikowanego lub profilu zaufanego jednego rodzica i wybierając przycisk „potwierdź wolę”,

• jeżeli nie posiada podpisu elektronicznego – powinien przesłać uzupełnioną
i podpisaną „deklarację potwierdzenia woli” za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail szkoły.

Wzór deklaracji potwierdzenia woli

Aby przesłać „deklarację potwierdzania woli” należy pobraną deklarację, zapisać na dysku komputera, uzupełnić, wydrukować, podpisać odręcznie i skan lub zdjęcie przesłać na e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Brak potwierdzenia woli oznacza rezygnację z miejsca w szkole.

Dziękujemy wszystkim uczestnikom parafialnego konkursu świątecznego ,,Moja Wielkanoc” organizowanego przez katechetów SP nr 34 i SP nr 45 w Lublinie za przesłane prace plastyczne.

Komisja w składzie: s. Agnieszka Kasza, s. Natalia Ostrowska, ks. Adam Pawlak i ks. Mateusz Tomczykowski postanowiła przyznać nagrody następującym twórcom ze Szkoły Podstawowej nr 45:

Laureaci:

Julia Gajska, Michał Gawiński, Maria Gładysz, Aleksandra Juścińska, Patrycja Kotuła, Tymon Maliszewski i brat, Ignacy Sokołowski, Filip Tchórz, Alicja Wiącek, Antoni Wiącek

Wyróżnienia:

Dawid Bogdański, Kornel Bogdański, Alicja Cieszko, Dominika Czubiel, Karol Puzio, Paulina Skowronek, Emilia Żelazowska

Nagrody zostaną wręczone podczas spotkań zorganizowanych w szkołach po powrocie do tradycyjnej pracy.

Za udział w konkursie wszystkim uczestnikom składamy serdeczne podziękowania.

W galerii zdjęć można zobaczyć wszystkie dzieła uczestników naszego konkursu.

Zerówka szkolna SP 45 serdecznie dziękuje wszystkim, którzy wzięli udział w Lubelskim Konkursie Plastycznym "Mój Brzechwa" .

Zdajemy sobie sprawę, że ze względu na ten "nietypowy czas", nie wszyscy zdążyli dostarczyć nam swoje prace. Jednocześnie informujemy, że Komisja zdalna, w skład której wchodziły: p. Elżbieta Kostrzewska, p. Grażyna Kośmiej i p. Danuta Bazylewicz, postanowiła przyznać:
I - Hanna Zalewska praca pt. "Kaczka dziwaczka" (Przedszkole w Drawsku Pomorskim grupa "Misie")
I - Martynka Zięba praca pt. "Wrona i ser" (Odział przedszkolny "0" Szkoły Podstawowej nr 45 im. Zbigniewa Herberta w Lublinie)
II - Dawid Elert praca pt. "Arbuz" (Odział przedszkolny "0" A Szkoły Podstawowej nr 3 im. Marii Konopnickiej z Białej Podlaskiej)
II - Emilka Daniłko praca pt. "Żuk" (Odział przedszkolny "0" Szkoły Podstawowej nr 45 im. Zbigniewa Herberta w Lublinie)
III - Oliwia Myć praca pt. "Pantera" (Odział przedszkolny "0" A Szkoły Podstawowej nr 3 im. Marii Konopnickiej z Białej Podlaskiej)
III - Hanna Kwaśniewska praca pt. "Sroka" (Odział przedszkolny "0" Szkoły Podstawowej nr 45 im. Zbigniewa Herberta w Lublinie)
 
Wyróżnienia otrzymali ponadto:
Igor Niewinny (Odział przedszkolny "0" Szkoły Podstawowej nr 45 im. Zbigniewa Herberta w Lublinie)
Konrad Wyrzykowski (Odział przedszkolny "0" A Szkoły Podstawowej nr 3 im. Marii Konopnickiej z Białej Podlaskiej)
Sebastian Laskowski (Odział przedszkolny "0" Szkoły Podstawowej nr 45 im. Zbigniewa Herberta w Lublinie)
Marcel Harasimiuk (Odział przedszkolny "0" A Szkoły Podstawowej nr 3 im. Marii Konopnickiej z Białej Podlaskiej)
Zuzanna Przybylska (Odział przedszkolny "0" A Szkoły Podstawowej nr 3 im. Marii Konopnickiej z Białej Podlaskiej)
 
Dyrekcja szkoły oraz Organizatorzy konkursu ufundowali nagrody w postaci książek i piórników. Nagrody zostaną przesłane pocztą. Jeszcze raz wszystkim serdecznie dziękujemy, szczególnie Paniom wychowawczyniom za przygotowanie dzieci do konkursu i życzymy zdrówka.
 
Zapraszamy do zobaczenia najlepszych prac udostępnionych w galerii zdjęć.

Komunikat nr 5/19/20

Dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 1
im. Zbigniewa Herberta

z dnia 24 kwietnia 2020 r.

Szanowni Państwo Rodzice i prawni Opiekunowie!

W związku z przedłużeniem kształcenia na odległość w szkołach i placówkach oświatowych w Polsce zostały zawieszone do 24 maja 2020 r. wszystkie zajęcia edukacyjne w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 1 im. Zbigniewa Herberta:

 • Szkole Podstawowej nr 45
 • Oddziale przedszkolnym przy SP nr 45
 • XIV Liceum Ogólnokształcącym

Kształcenie na odległość, w czasie którego będą realizowane treści programowe, prowadzone będzie z wykorzystaniem metod i technik pracy zdalnej z uczniem. Szczegółowe informacje dotyczące organizacji nauczania zdalnego z poszczególnych przedmiotów i zajęć edukacyjnych przekażą Państwu oraz Uczniom Wychowawcy i Nauczyciele za pomocą dostępnych środków komunikacji /m.in. dziennik elektroniczny, platformy edukacyjne, pocztę elektroniczną, media społecznościowe/.

We wszelkich sprawach szkolnych prosimy o kontaktowanie się drogą telefoniczną pod nr (81) 741 37 03 wew. 11 lub na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

                                                                                                                                                                                        Łączę wyrazy szacunku

Dyrektor

Wojciech Kalicki

Informujemy o możliwości użyczenia uczniom Szkoły Podstawowej nr 45 sprzętu komputerowego (komputer stacjonarny) z przeznaczeniem uczenia się na odległość na czas zawieszenia zajęć dydaktycznych. Poniżej zamieszczone są szczegóły dotyczące użyczenia oraz niezbędne dokumenty.

Opis procedury ------------------->

 

pobierz

Wzór wniosku --------------------->

 

pobierz

Wzór umowy użyczenia ------------>

 

pobierz

Protokół zdawczo-odbiorczy ------>

 

pobierz

Informujemy, że posiadamy jeszcze wolne miejsca dla kandydatów do klasy pierwszej na rok szkolny 2020/2021. Dodatkowa rekrutacja odbędzie się w dniach od 21 do 28 kwietnia 2020 roku. Zapraszamy dzieci spoza obwodu szkoły! 

ELEKTRONICZNA REKRUTACJA DO KLASY PIERWSZEJ

Rodziców kandydatów z obwodu szkoły, którzy jeszcze nie zapisali dziecka do klasy pierwszej prosimy o kontakt telefoniczny ze szkołą.

Jednocześnie informujemy, że wszyscy kandydaci z obwodu szkoły zarejestrowani przez Rodziców w pierwszym etapie rekrutacji (od 1 do 8 kwietnia) zostali zakwalifikowani do klasy pierwszej.

INFORMACJE:

Dyżur telefoniczny pełniony będzie w dniach 21 i 23 oraz 27 i 28 kwietnia 2020 r. w godzinach od 9.30 do 14.00

tel. 81 741 37 03 w. 11, a w pozostałe dni elektronicznie: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

OFERTA SZKOŁY

FOLDEREK

SPOT REKLAMOWY

DZIEŃ OTWARTY-ZDJĘCIA

Drodzy Uczniowie klas 8!

Już jest dostępna oferta edukacyjna szkół ponadpodstawowych:

OFERTA

OFERTA 2

Pamiętajcie też o terminach rekrutacji:

TERMINY

PORADNIK DLA RODZICA UCZNIA KLASY 8

Komunikat nr 4/19/20

Dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 1
im. Zbigniewa Herberta

z dnia 14 kwietnia 2020 r.

Szanowni Państwo Rodzice i prawni Opiekunowie!

W związku z przedłużeniem kształcenia na odległość w szkołach i placówkach oświatowych w Polsce zostały zawieszone do 26 kwietnia 2020 r. wszystkie zajęcia edukacyjne w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 1 im. Zbigniewa Herberta:

 • Szkole Podstawowej nr 45
 • oddziale przedszkolnym przy SP 45
 • XIV Liceum Ogólnokształcącym

Kształcenie na odległość, w czasie którego będą realizowane treści programowe, prowadzone będzie z wykorzystaniem metod i technik pracy zdalnej z uczniem. Szczegółowe informacje dotyczące organizacji nauczania zdalnego z poszczególnych przedmiotów i zajęć edukacyjnych przekażą Państwu oraz Uczniom Wychowawcy i Nauczyciele za pomocą dostępnych środków komunikacji /m.in. dziennik elektroniczny, platformy edukacyjne, pocztę elektroniczną, media społecznościowe/.

We wszelkich sprawach szkolnych prosimy o kontaktowanie się drogą telefoniczną pod nr (81) 741 37 03 wew. 11 lub na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

                                                                                                                                                                                        Łączę wyrazy szacunku

Dyrektor

Wojciech Kalicki

Życzenia WIELKANOC2020

OGŁOSZENIE

W związku z wprowadzonym stanem epidemii, ze względów bezpieczeństwa, prosimy Państwa o kontaktowanie się ze szkołą w sprawach dot. rekrutacji
do klas I SP 45 oraz oddziału przedszkolnego przy SP 45
drogą mailową na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Telefoniczny dyżur (nr 81 741 37 03 w. 11) pełniony będzie w dniach:

01.04, 3.04, 7-8.04 oraz 10.04 w godz. 9.30 – 13.30

 

ELEKTRONICZNA REKRUTACJA DO ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO

ELEKTRONICZNA REKRUTACJA DO KLASY PIERWSZEJ

Serdecznie zapraszamy do udziału w parafialnym konkursie świątecznym organizowanym przez katechetów Szkoły Podstawowej nr 34 im. Kornela Makuszyńskiego i Szkoły Podstawowej nr 45 im. Zbigniewa Herberta zatytułowanym ,,Moja Wielkanoc”. Celem konkursu jest przygotowanie uczniów do przeżywania najważniejszych wydarzeń z ostatnich dni życia Jezusa oraz kultywowanie tradycji wielkanocnych.

Udział w konkursie mogą wziąć uczniowie klas 0-VIII Szkoły Podstawowej nr 34 i Szkoły Podstawowej nr 45.

Konkurs przewiduje możliwość wykonania jednej lub dwóch prac plastycznych:

1. Rysunku przedstawiającego wydarzenia Misterium Paschalnego – Ostatnią Wieczerzę, Drogę Krzyżową Jezusa, czy też Jezusa Zmartwychwstałego.

2. Pisanki wielkanocnej dowolną techniką. Należy pamiętać, aby korzystać wyłącznie z materiałów dostępnych w domach.

Komisja konkursowa oceniać będzie zgodność przedstawionych wydarzeń z ich opisem zawartym w Piśmie Świętym i Tradycji Kościoła, kreatywność i estetykę wykonania.

Zdjęcie wykonanej pracy/prac (maksymalnie dwa zdjęcia) należy wysłać na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. dla uczniów Szkoły Podstawowej nr 34 oraz Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. dla uczniów Szkoły Podstawowej nr 45 zamieszczając w treści wiadomości imię i nazwisko ucznia oraz klasę, do której uczęszcza.

Na zgłoszenia czekamy do 14 kwietnia 2020r.!!!

Przewidziane nagrody!

Wysyłając zgłoszenie do udziału w konkursie opiekun prawny autora pracy wyraża zgodę na wykorzystanie wszelkich treści zawartych w zgłoszeniu do publikacji na stronach internetowych wymienionych szkół pod adresami http://sp45.lublin.plhttp://sp34.lublin.eu

                                                              

rekolekcje

Za nami ostatni dzień rekolekcji. Jeżeli jednak ktoś nie zdążył wziąć udziału w naszych spotkaniach,

może wykorzystać zamieszczone poniżej materiały w późniejszym terminie.

Dzień 3 - rekolekcje dla klas 0-3  
Dzień 3 - rekolekcje dla klas 4-7  
Dzień 3 - rekolekcje dla klas 8  
Dzień 2 - rekolekcje dla klas 0-3  
Dzień 2 - rekolekcje dla klas 4-7  
Dzień 2 - rekolekcje dla klas 8  
Dzień 1 - rekolekcje dla klas 0-3  
Dzień 1 - rekolekcje dla klas 4-7  
Dzień 1 - rekolekcje dla klas 8

Z radością informujemy o sukcesach naszych uczniów w XX Ogólnopolskim Festiwalu Herbertowskim.

I miejsce w kategorii plastycznej - szkoły podstawowe - zdobyła uczennica klasy 8c Joanna Pitucha, zaś II miejsce, w tej samej kategorii, uczennica klasy 7a - Kinga Hapak.

Z kolei III miejsce w kategorii muzycznej - szkoły podstawowe - zdobyła uczennica klasy 8c - Oliwia Białek.

Nasze laureatki zostały przygotowane do Festiwalu przez p. Monikę Mirońską-Galińską, p. Danutę Bazylewicz i p. Bożenę Malec.

Serdeczne gratulacje!

Więcej informacji o wynikach Festiwalu kliknij TUTAJ.

Miasto Lublin ustaliło terminy dotyczące rekrutacji na rok szkolny 2020/2021. Można się z nimi zapoznać klikając w jeden z poniższych odnośników:

Serdecznie zapraszamy kandydatów do udziału w procesie rekrutacji i dołączenia do naszej społeczności!!!

Rejestracja kandydatów do klas pierwszych będzie odbywać się za pomocą strony https://naborsp-kandydat.edu.lublin.eu/lublin

https://lublin.eu/mieszkancy/edukacja/aktualnosci/informacja-dotyczaca-naboru-do-szkol-podstawowych-na-rok-szkolny-20202021,461,1082,1.html

Rejestracja kandydatów do oddziału przedszkolnego będzie odbywać się za pomocą strony https://naborp-kandydat.edu.lublin.eu/lublin

https://lublin.eu/mieszkancy/aktualnosci/rusza-rekrutacja-do-przedszkoli-oddzialow-przedszkolnych-i-klas-i-szkol-podstawowych,124,464,1.html

Poniżej zamieszczamy link do instrukcji wypełniania wniosku rekrutacyjnego:

Zobacz instrukcję w wersji .pdf

Z uwagi na wprowadzony stan epidemii, ze względów bezpieczeństwa, rodzic wypełnia wniosek w formie elektronicznej. W ciągu 7 dni roboczych, począwszy od pierwszego dnia następującego po wznowieniu zajęć w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych, rodzice dostarczą wydrukowany i podpisany wniosek wraz z załącznikami do przedszkola pierwszego wyboru. 

WNIOSEK REKRUTACYJNY DO ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO