Zachęcamy uczniów naszej szkoły do startu w konkursach przedmiotowych Lubelskiego Kuratora Oświaty. Zapisy u nauczycieli-przedmiotowców.

Szczegółowe informacje znajdują się TUTAJ.

Przekazujemy wzór zgody rodziców/opiekunów prawnych na udział w konkursach. Po wypełnieniu i podpisaniu przez rodziców/opiekunów prawnych należy zgody dostarczyć do wychowawcy klasy w nieprzekraczalnym terminie do dnia 9 października br.

Wzór zgody

Pin It